Lidmaatschap

Lidmaatschap

Iedereen is van harte welkom bij HV Sittardia. Heb je interesse om lid te worden kom dan eerst eens kijken bij een van de trainingen. Kijk hieronder in welke categorie je thuishoort, waarna je op de trainingsschema´s ziet waar en wanneer de trainingen plaatsvinden. In overleg met de trainer of trainster kun je dan lid worden. Als je lid wilt worden van Sittardia vul je het inschrijfformulier in, dat je hieronder kunt downloaden. Vervolgens stuur je het ingevulde formulier op naar de ledenadministratie: T.A.V. Ledenadministratie, Postbus 424, 6130 AK Sittard.

Download hier het inschrijfformulier (Excel)

Download hier het inschrijfformulier (PDF)

Kom je niet van een andere handbal vereniging dan kun je als “aspirant lid” 1 maand gratis meedraaien om te kijken of je het handballen echt leuk vind. Vul hiervoor ook even een inschrijfformulier in dat je hier kunt downloaden.

Leeftijdsindeling en Contributie

De contributie wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Met ingang van de zaalcompetitie 2017 – 2018 geldt de volgende indeling en bedragen:
De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar

Categorie     Geboortejaar    Contributie
     F                   2008 -2009       €  122,00
     E                   2006 – 2007       €  168,00
     D                   2004 – 2005       €  168,00
     C                   2002 – 2003       €  203,00
     B                   2000 – 2001       €  224,00
     A                   1998 – 1999       €  264,00
Senioren                  1997       €  305,00
Recreanten heren       €  203,00

De contributie wordt via automatisch incasso vanaf augustus geïnd. U ontvangt daartoe een faktuur van de penningmeester met het daarop het verschuldigde bedrag en het bankrekening nr van de club NL33RABO0129138568.

Voor de goede orde: Bij contributieachterstand bestaat de mogelijkheid tot tijdelijke schorsing totdat de contributie is voldaan.

Kleding

Sittardia kent een kleding-regeling. De Algemene Ledenvergadering, d.d. 4 november 2005, ging accoord met een bestuursvoorstel om een kledingplan in te stellen. Dit plan zorgt voor uniforme kleding voor alle teams binnen de vereniging. De regeling is bedoeld om de baten en lasten te verdelen over de vereniging, de leden en alle ouders van de jeugdleden.

Elk lid van HV Sittardia zorgt voor een eigen bal om mee te trainen. Dit geldt vanaf de E-jeugd. Mini’s trainen met ballen van de vereniging. Ballen zijn o.a. te koop bij “de Sporthoek”, Rijksweg Noord 63, Sittard en bij Intersport Superstore Gardenz, Egelantier 40 6163RB Geleen. In beide winkels krijg je als lid van HV Sittardia korting op de aanschafprijs.

Categorie Maat bal
Mini’s Minibal 0
E-jeugd / D-jeugd / Dames C-jeugd Maat 1
Heren C-jeugd / Dames- en Heren B-jeugd Maat 2
Dames A-jeugd / Dames Senioren Maat 2
Heren A-Jeugd/ Heren Senioren Maat 3

Inleveren materialen van de vereniging

Alle door de club verstrekte materialen (polo’s, trainingspakken, shirts, etc….) zijn en blijven eigendom van de vereniging. Bij het verlaten van de vereniging behoren deze materialen ingeleverd te worden. Doe dat bij de train(st)er van je team. Ook als je overgaat naar een ander team lever je de materialen in bij je train(st)er. Doe dit s.v.p. voor de laatste training van het seizoen!!!

Regels bij opzegging lidmaatschap en overschrijving

Leden dienen zich voor 1 juni bij de ledenadministratie schriftelijk af te melden middels e-mail, met kopie aan het secretariaat (secretaris@hvsittardia.nl) of per brief naar het secretariaat : H.V. Sittardia- Postbus 424- 6130 AK Sittard.

Wordt het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar (augustus t/m juni) beëindigd, blijft toch (conform art. 4.6 van de Statuten) de gehele jaarcontributie verschuldigd. Gelet op de door ons verschuldigde onkosten (bondscontributie, inschrijfgelden competitie, zaalhuur etc.) zullen wij ons strikt aan deze regeling houden.

Verzekeringen

Sittardia is collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen (Er vanuit gaande dat ieder lid zelf verzekerd is voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.) Dit houdt in dat er een verzekering is die kosten, als gevolg van schade door leden die “iets” doen voor Sittardia, en waarbij die leden aansprakelijk zijn, kan vergoeden. Ook kosten als gevolg van schade door ongevallen van leden kunnen onder voorwaarden deels worden vergoed. Neem contact op met het secretariaat indien je hierover vragen hebt.

  • donker_200_200
    logofm